Kết quả kiểm tra lần 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Được tạo ngày Chủ nhật, 25 Tháng 1 2015 11:31
KẾT QỦA KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
STT Họ và tên Lớp Điểm kiểm tra lần 2
Thang điểm 15
Xếp hạng
1 Đặng Minh Trung 5V1 10.9 4
2 Đỗ Trường Thành 5V1 4.1 190
3 Đoàn Gia Linh 5V1 7.3 95
4 Kiều Xuân Nhi 5V1 9.5 21
5 Lê Gia Linh 5V1 6.3 133
6 Lê Hồng Minh 5V1 9.7 19
7 Lê Trần Lê Na 5V1 7.2 96
8 Mai Diệu Huyền 5V1 8.0 67
9 Ngô Trúc Anh 5V1 10.5 6
10 Nguyễn Đình Minh 5V1 7.6 81
11 Nguyễn Hoàng Trung 5V1 10.1 9
12 Nguyễn Nhật Nam 5V1 6.5 126
13 Nguyễn Xuân An Phúc 5V1 7.6 80
14 Quản Dương Phan Anh 5V1 8.6 44
15 Thành Hùng Minh 5V1 8.3 55
16 Trần Khánh Linh 5V1 8.7 42
17 Vũ Minh Ngọc 5V1 10.3 7
18 Bùi Thảo Vy 5V2 9.0 35
19 Hoàng hải Bình 5V2 8.3 56
20 Khúc Mạnh Trí 5V2 7.3 92
21 Kiều Gia Kiên 5V2 8.0 65
22 Lê Phương Linh 5V2 7.9 69
23 Lê Trung Hiếu 5V2 7.1 102
24 Nghiêm Đan Lam 5V2 10.2 8
25 Nguyễn Đông Nguyên 5V2 9.1 31
26 Nguyễn Hoàng Bảo Lan 5V2 9.9 12
27 Nguyễn Lê Minh 5V2 8.2 58
28 Nguyễn Minh Đức 5V2 7.6 81
29 Nguyễn Minh Long 5V2 7.8 73
30 Nguyễn Ngọc Nhật Anh 5V2 7.0 106
31 Nguyễn Phạm NGọc Lâm 5V2 7.6 81
32 Nguyễn Tâm Anh 5V2 7.6 81
33 Nguyễn Thanh Hà 5V2 6.6 120
34 Phạm Anh Phương 5V2 8.4 51
35 Phạm Văn Nam 5V2 8.0 65
36 Từ Hải Yến 5V2 9.2 26
37 Trần Đức An 5V2 6.6 118
38 Trần Lan Anh 5V2 7.3 92
39 Võ Khánh Linh 5V2 9.3 23
40 Đỗ Quang Duy 5V3 4.25 186
41 Cao Hoàng Minh 5V3 7.7 75
42 Hoàng Phi Hùng 5V3 3.15 195
43 Hoàng Xuân Mạnh 5V3 3.85 192
44 Lê Nguyễn Gia Bảo 5V3 7.05 102
45 Mai Hà Linh 5V3 5.55 156
46 Nguyễn Hữu Trọng Minh 5V3 6.85 114
47 Nguyễn Hoàng Ngân 5V3 7.9 69
48 Nguyễn Hoàng Tùng 5V3 2.45 200
49 Nguyễn Mai Anh 5V3 8.35 51
50 Nguyễn Mai Linh 5V3 7.9 69
51 Nguyễn Minh Nhật 5V3 4.85 176
52 Nguyễn Nhật Minh 5V3 2.9 197
53 Nguyễn Thành Trung 5V3 6.3 131
54 Nguyễn Xuân Hoàng 5V3 5.5 159
55 Nguyễn yên Chi 5V3 9.8 14
56 Phạm Đức Khôi 5V3 5.55 156
57 Phạm Song Tùng 5V3 5.15 166
58 Trần Thị Phước Hải 5V3 9.55 20
59 Trịnh Đình Thoại 5V3 7.05 102
60 Nguyễn Đặng Huệ Quyên 5V3 5.15 166
61 Đào Minh Quân 5V4 6.2 138
62 Đỗ Lê Duy 5V4 6.3 133
63 Đỗ Mạnh Tuấn 5V4 6.1 142
64 Đỗ Trung Kiên 5V4 5.5 159
65 Đoàn Huệ Tâm 5V4 8.1 62
66 Bùi Hữu An 5V4 6.1 139
67 Bùi Hoàng Việt 5V4 7.0 106
68 Bùi Minh Phương 5V4 4.1 187
69 Hà Khánh Linh 5V4 6.8 116
70 Hồ Đoàn Minh Anh 5V4 6.5 124
71 Hoàng Long 5V4 6.3 133
72 Hoàng Trường Giang 5V4 7.5 86
73 Lê Khánh Linh 5V4 8.0 67
74 Lê Xuân Việt 5V4 8.1 62
75 Nguyễn Hoàng Minh 5V4 5.0 172
76 Nguyễn Nam Anh 5V4 4.5 183
77 Nguyễn Ngọc Linh 5V4 4.9 176
78 Phạm Khánh Dương 5V4 7.5 87
79 Phạm Mai Thùy Anh 5V4 6.4 129
80 Phạm Quỳnh Chi 5V4 8.4 50
81 Trần Anh Đức 5V4 5.2 166
82 Trần Ngọc Trang 5V4 7.4 90
83 Đinh Phương Trà 5V4 8.4 51
84 Đào Xuân Bách 5V5 5.1 169
85 Đinh Thùy Linh 5V5 9.1 31
86 Bùi Nhật Mai 5V5 4.9 176
87 Cẩm Vũ Ngọc Thạch 5V5 7.0 109
88 Hoàng Gia Linh 5V5 7.8 73
89 Huỳnh Minh Nhật 5V5 6.9 111
90 Lê Gia Huy 5V5 6.0 145
91 Lê Thái Duy Anh 5V5 8.8 40
92 Lê Trần Gia Hiển 5V5 6.5 126
93 Mai Thái Anh 5V5 7.7 78
94 Nguyễn Đức Kiên 5V5 6.1 139
95 Nguyễn Dương Duy 5V5 4.9 176
96 Nguyễn Hải Yến 5V5 7.4 88
97 Nguyễn Nhật Minh 5V5 8.7 41
98 Nguyễn Phương Hoa 5V5 8.4 51
99 Nguyễn Quang Huy 5V5 8.5 47
100 Nguyễn Quang Minh 5V5 5.7 152
101 Nguyễn Tường Thụy 5V5 6.7 117
102 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 5V5 9.2 26
103 Phan Đức Quân 5V5 4.0 191
104 Phạm Anh Thư 5V5 6.1 139
105 Phạm Lê Quỳnh Trang 5V5 6.0 144
106 Đàm Quang Trung 5V6 5.4 161
107 Đặng Quốc Anh 5V6 7.1 99
108 Âu Đức Minh 5V6 4.5 185
109 Cù Quang Minh 5V6 2.8 199
110 Hà Việt Khánh 5V6 5.1 169
111 Hồ Quỳnh Hương 5V6 7.1 101
112 Lê Quang Minh 5V6 7.4 88
113 Lê Quỳnh Anh 5V6 9.2 26
114 Nguyễn Đỗ Thiên Anh 5V6 5.7 152
115 Nguyễn Đăng Huy 5V6 6.1 142
116 Nguyễn Phương Anh 5V6 6.6 120
117 Nguyễn Quốc Khánh 5V6 5.9 146
118 Nguyễn Thu Trang 5V6 9.1 31
119 Nguyễn Viết Duy 5V6 5.3 162
120 Nguyễn Việt Cường 5V6 5.3 162
121 Tô Quang Đông 5V6 9.9 12
122 Thái Lê Minh 5V6 4.1 187
123 Trần Ngọc Minh 5V6 6.3 131
124 Vũ Đức Hạnh 5V6 9.8 15
125 Đỗ Thị thùy Dương 5V7 8.5 46
126 Bùi Bảo Tâm 5V7 9.3 23
127 Dương Anh Kiệt 5V7 5.0 172
128 Lê Anh Kiệt 5V7 3.8 193
129 Lê Duy Bách 5V7 5.7 152
130 Lê Hoàng Hải 5V7 8.9 39
131 Lê Trần Khiêm 5V7 7.4 90
132 Lê Xuân Nhật 5V7 6.6 120
133 Nguyễn Át 5V7 6.2 137
134 Nguyễn Đặng Huệ Quyên 5V7 9.7 17
135 Nguyễn Quang Hưng 5V7 4.1 187
136 Nguyễn Quang Minh 5V7 3.1 196
137 Nguyễn Quốc Việt 5V7 5.9 146
138 Phạm Hà My 5V7 8.1 62
139 Phạm Minh Hải 5V7 5.9 150
140 Phạm Quốc Khánh 5V7 6.5 126
141 Trần Bình Minh 5V7 6.9 111
142 Trần Hoàng Lan Chi 5V7 10.0 11
143 Trần Khánh Linh 5V7 7.9 69
144 Trương Hoàng Tùng 5V7 5.5 158
145 Vũ Đức Hiển 5V7 2.3 201
146 Vũ Hoàng Hải Yến 5V7 6.9 114
147 Vũ Ngọc Minh 5V7 7.1 102
148 Vương Huyền Diệp 5V7 9.2 26
149 Đào Trần Tuyết Mai 5V8 8.1 61
150 Đào Xuân Khánh 5V8 5.7 155
151 Đặng Quốc Dũng 5V8 5.9 146
152 Bùi Anh Dũng 5V8 9.7 17
153 Cao Bảo Lâm 5V8 5.9 146
154 Chu Xuân Thăng 5V8 7.0 109
155 Hà Đức Anh 5V8 7.2 97
156 Hà Phúc Anh 5V8 5.1 169
157 Hoàng Thế Ngọc 5V8 9.0 37
158 Lê hà Minh 5V8 4.6 181
159 Lê Minh Ngọc 5V8 6.3 133
160 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 5V8 7.7 75
161 Lê Thị Hà Linh 5V8 8.9 38
162 Lê Vũ Hải Anh 5V8 3.3 194
163 Nghiêm Thùy Dương 5V8 6.6 120
164 Nguyễn Bá Tân 5V8 6.9 111
165 Nguyễn Lê Trà My 5V8 2.9 197
166 Nguyễn Minh Nghĩa 5V8 6.5 124
167 Nguyễn Phúc Long 5V8 7.2 97
168 Nguyễn Quốc Khánh 5V8 4.9 174
169 Nguyễn Thị Khánh Chi 5V8 7.7 78
170 Phạm Lê Minh Anh 5V8 7.0 106
171 Trịnh Ngọc Phương 5V8 4.6 181
172 Vũ Quốc Bảo 5V8 6.4 129
173 Đặng Hoàng Minh Hà 5N1 11.0 3
174 Đỗ Huy Trung 5N1 7.6 81
175 Lý Linh Linh 5N1 8.5 47
176 Nguyễn Gia Linh 5N1 4.5 183
177 Nguyễn Hà Duy 5N1 11.5 1
178 Nguyễn Hồ Anh Thư 5N1 7.7 75
179 Nguyễn Khánh Hà 5N1 9.3 23
180 Nguyễn Phương Linh 5N1 11.2 2
181 Nguyễn Thành Đạt 5N1 9.0 35
182 Nguyễn Thái Thục Quyên 5N1 5.3 162
183 Nguyễn Thị Minh Châu 5N1 9.5 21
184 Trần Việt Phúc Nguyên 5N1 10.1 9
185 Đào Thị Hồng Minh 5N2 7.1 99
186 Đỗ Huy Minh 5N2 1.9 202
187 Bùi Hà Linh 5N2 8.6 44
188 Lê Bảo Ân 5N2 9.8 15
189 Ngô Thu Ngân 5N2 8.2 57
190 Nguyễn Đức Huy Minh 5N2 7.3 94
191 Nguyễn Phan Như Quỳnh 5N2 9.1 31
192 Nguyễn Tài Anh 5N2 5.2 165
193 Nguyễn Thạch Trang Anh 5N2 10.9 5
194 Nguyễn Thị Minh Khuê 5N2 8.5 47
195 Nguyễn Yến Nhi 5N2 8.2 58
196 Phan Đăng Cơ 5N2 4.9 174
197 Phan Tuấn Quang 5N2 6.6 118
198 Phạm Bùi Hùng Anh 5N2 4.8 180
199 Phạm Hồng Quân 5N2 8.7 42
200 Tống Duy Tân 5N2 5.8 151
201 Vũ Linh Thảo 5N2 8.2 58
202 Vũ Sỹ Khôi Nguyên 5N2 9.1 30

 

Add comment

Security code
Refresh

Chia sẻ về khóa học
Luyện viết văn Miêu tả

Qua khóa học này, con đã tiến bộ, không ngồi "cắn bút suy nghĩ" nữa. Những hình ảnh của con đã sinh động, không còn cộc lốc như trước kia. Cô Phương đã biến môn văn của con từ đáng ghét trở thành yêu thích. Cảm ơn cô đã thay đổi cuộc sống của con, cho con biết rằng văn học là một môn học thú vị, bổ ích, cần thiết trong cuộc sống

Học sinh của cô
Ngọc
Hán Minh Ngọc!

Sau khóa học Viết văn Miêu tả, con thấy con trưởng thành và viết tiến bộ nhiều. Con ấn tượng với em Bách - em út vì em rất nhí nhố ,đôi lúc cũng thấy dễ thương. Anh Kì Nam- Anh cả của lớp ra dáng chững chạc , nhắc nhở các em. Mai sau con sẽ không thể quên được các người bạn nhí nhảnh của lớp.

Học sinh của cô:
Phạm Đình Cường!

Qua khóa học viết văn miêu tả, tôi thấy tôi đã viết tốt hơn nhiều. Khi chưa học tôi viết văn kém nhất lớp nhưng qua khóa học tôi đã vượt lên đứng nhất lớp , tự tin hơn rất nhiều. Tôi rất biết ơn cô và các bạn đã giúp tôi. Dù tôi có đi đâu xa tôi vẫn nhớ đến cô và các bạn. Tôi rất mong cô và các bạn một năm mới hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Học sinh của cô:
Nguyễn Nhật Linh!

Qua các ngày học này,con đã rất tiến bộ. Văn của con đã trở nên hay và dài hơn, không còn lủng củng nữa. Có một kí ức mà con không thể quên . Hôm đó cô đến hơi muộn một chút, các bạn nam tắt đèn đi chơi trò" Ma",con rất sợ nhưng cũng thấy rất vui. Trong khóa học con chơi thân nhất với bạn Quyên.Bạn Quyên rất hiền lành chả bao giờ nói to với ai, chữ bạn còn rất đẹp nữa. Cám ơn cô và các bạn đã giúp con suốt hành trình học qua.

Học sinh của cô:
Trịnh Yến Nhi

  Khoá học đã đem lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Nhất là lần em Bách nhí nhố “đau khổ” vì bị trừ nhiều điểm quá, nhưng may cuối cùng cũng gỡ được. Khoá học cũng đã giúp tôi làm văn nhanh hơn, ý tưởng và từ vựng đã được mở rộng.

- Anh cả Phan Kì Nam -

- Qua các buổi học ở đây, tôi đã tiến bộ hơn nhiều, viết văn không còn lủng củng nữa. Các bạn trong lớp nghĩ ra rất nhiều ý tưởng hay, giúp tôi học được nhiều điều. Tôi và bạn Nhi đã gắn bó với nhau trong suốt khoá học và hy vọng sẽ mãi mãi sau này…

- Nguyễn Hạnh Quyên -

Học ở đây con thấy con viết văn nhanh hơn. Học ở đây con cảm thấy rất vui và em Bách là người khiến con ấn tượng sâu sắc. Con rất yêu lớp học này.

- Âu Đức Minh -

  Trong 17 buổi của khóa học viết Văn miêu tả, con đã học được rất nhiều bài học bổ ích, khả năng viết văn của con đã tiến bộ hơn rất nhiều là nhờ sự dạy dỗ của cô. Trong suốt 4 tháng học, con đã có thêm được nhiều người bạn mới, nhiều kỷ niệm đẹp. Con rất cảm ơn cô và các bạn trong lớp TT6.

- Trần Linh Nhi - Lớp TT6 -

  Sau khi mẹ đăng ký cho con học lớp của cô, buổi đầu thì con cảm thất rất e dè và dẫ cảm thấy cự kỳ sơ khi cô giải thích từ “ Xanh lét “ và khi ấy thì cô đã xoa dịu nỗi sợ của con. Sau khi học khóa này con đã tiến bộ, không phải hỏi mẹ khi cô giao bài viết văn trên lớp. Nhờ khóa học, con đã đoạt giải nhất khối môn Tiếng Việt ở trường, con cảm ơn cô. Những kiến thức bổ ích cô cho con con sẽ áp dụng trong những bài học của con. Con cảm ơn cô rất nhiều!!! “ Vì cô kể chuyện ma để giải thích hehe! Đứa nào sợ ma thì đừng có nghe “

- Nguyễn Thảo Vy _ Lớp TT6 -

  Con tên là Minh Đức, học lớp Văn Miêu tả. Qua khóa học này, con đã tiến bộ rất nhiều về viết văn. Người bạn thân nhất của con là bạn Hoàng Minh. Đây là buổi học cuối cùng khiến con rất buồn khi phải xa các bạn. Con cảm ơn cô Phương - người đã giúp đỡ và dạy dỗ con rất nhiều trong viết văn.

- Minh Đức -

Sau khi mẹ đăng ký cho con học hết khóa học này, con đã học được rất nhiều bài học bổ ích về văn tả cảnh, tả người và tả con vật. Con rất buồn khi phải xa cô Phương, bạn bè và trung tâm này nhưng con cũng rất vui vì đã có rất nhiều kỷ niệm với cô và bạn bè và cũng có rất nhiều bài học hay.

-   Phạm Linh Ngọc -

Sau những buổi học ở lớp, con đã học được rất nhiều điều. Con đã viết được văn hay hơn con nghĩ, có rất nhiều vốn từ và đặc biệt, chỉ sau 4 tháng tưởng dài mà rất ngắn, con đã quen được rất nhiều bạn. Con hi vọng sau này, khi gặp lại con vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm đấy.

-   Hoàng Phan Ngọc Anh _ TT6 -

Con cảm ơn cô Phương vì dạy con những điều hay ý đẹp. Sau khi học cô mẹ con nói con đã cải thiện về văn Miêu tả rất nhiều. Sau 17 buổi học mà cô đã dạy căn kẽ từng ly từng tý cho con, con sẽ nhớ mãi tiếng giảng bài ấm áp của cô, nhớ mãi những nụ cười khi lớp mình có người đạt thành tích.

- Không có tên -

Con được học những bài viết văn tả người, tả cảnh hay tả con vật, cô đã cho bọn con cách viết mở bài thế nào cho hay, cách viết thân bài và kết bài thế nào cho được nhiều điểm. Con cảm ơn cô Phương rất nhiều.

- Nguyễn Thị Ngọc Minh -

Sau 4 tháng theo học ở đây, em nhận ra rằng “ Ồ, mình có khả năng viết văn đấy”. Con rất buồn khi phải xa cô giáo, xa những câu chuyện cô kể, xa các bạn. Nhưng em cũng rất vui khi chính lớp văn này đã giúp em xếp thứ nhất trong môn tập làm văn. Em sẽ không quên những kỉ niệm ở đây.

- Nguyễn Thị Xuân Mai -

  

Giúp con học tốt
Văn miêu tả

Phần mềm Full Look

Phần mềm Full Look

Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Xem tại đây

Khóa học Luyện viết văn Miêu tả và Phát triển ngôn ngữ là chương trình đã được bảo hộ bởi Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam theo quyết định số 220257 cấp ngày 24/2/2014. Mọi vi phạm bản quyền chương trình này đều được xử lý theo pháp luật

Công ty CP Giáo dục Next Nobels

Ðịa chỉ số 6, ngõ 115 ,Nguyễn Khang , Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:0936.738.986;Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp chí văn học & tuổi trẻ: vanhocvatuoitre.com.vn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: hn-ams.edu.vn