KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP 4 LÊN 5 NGÀY 28 VÀ 29/6

Được tạo ngày Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 12:33

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP 4 LÊN 5 NGÀY 28 VÀ  29/6

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
TOÁN TIẾNG VIỆT
1 Lê Huy Đức 9.5/15 3.75/15
2 Tuấn Phong 9.0/15 2.0/15
3 Nguyễn Đức Kiên 8.5/15 4.0/15
4 Mai Thái Anh 8.0/15 5.0/15
5 Nguyễn Lê Sơn 7.5/15 4.5/15
6 Nguyễn Mai Anh 7.5/15 4.5/15
7 Nguyễn Hà Thùy Linh 7.5/15 3.0/15
8 Trần Hoàng Lâm 7.5/15 5.0/15
9 Đặng Nhật Quang 7.5/15 5.5/15
10 Nguyễn Lê Minh 7.5/15 4.5/15
11 Đoàn Gia Linh 7.0/15 6.25/15
12 Nguyễn Thành Duy 7.0/15 3.75/15
13 Nguyễn Nhật Minh ( Phương Mai ) 6.5/15 4.75/15
14 Phương Đức Hiếu 6.0/15 2.25/15
15 Bùi Thảo Vy 6.0/15 5.5/15
16 Đào Trung Hải 5.5/15 3.25/15
17 Kiều Xuân Nhi 5.5/15 5.5/15
18 Nguyễn Hải Yến 5.5/15 3.5/15
19 Trần Tuấn Thành 5.5/15 3.0/15
20 Nguyễn Lê Khoa 5.0/15 2.25/15
21 Nguyễn Mai Linh 5.0/15 4.75/15
22 Trịnh Đình Thoại 5.0/15 3.73/15
23 Từ Hải Yến 5.0/15 2.75/15
24 Nguyễn Lê Tùng 5.0/15 4.0/15
25 Phạm Quốc Khánh 5.0/15 3.5/15
26 Lê Thái Duy Anh 4.5/15 3.75/15
27 Nguyễn Lương Quốc Bình 4.5/15 3.25/15
28 Bùi Giang Bình 4.5/15 3.0/15
29 Kiều Gia Kiên 4.0/15 3.75/15
30 Nguyễn Minh Long 4.0/15 3.5/15
31 Nguyễn Hoàng Long 4.0/15 2.25/15
32 Nguyễn Thùy Linh(DV B) 4.0/15 4.0/15
33 Thu hiền ( Hoàng Hoa Thám ) 4.0/15 3.25/15
34 Đoàn Khánh Linh 3.75/15 4.0/15
35 Ngô Trung Dũng 3.75/15 4.5/15
36 Nguyễn Thị Phương Hoa 3.5/15 4.75/15
37 Phạm Anh Thư 3.5/15 5.0/15
38 Nghiêm Minh Đức 3.5/15 2.6/15
39 Mai Đại Đức 3.0/15 3.0/13
40 Trần Minh Thư 3.0/15 3.5/15
41 Lê Đức Minh 3.0/15 4.25/15
42 Nguyễn Phương Trà 3.0/15 2.75/15
43 Nguyễn Minh Anh 3.0/15 4.25/15
44 Nguyễn Vũ Hoàng 3.0/15 4.25/15
45 Nguyễn Đức Phúc 3.0/15 2.0/15
46 Nguyễn Tường Thụy 3.0/15 3.5/15
47 Huỳnh Minh Nhật 3.0/15 3.75/15
48 Hoàng Nam Khánh 2.5/15 2.75/15
49 Nguyễn Nhật Minh( Lê Quý Đôn) 2.5/15 1.75
50 Đỗ Trường Thành 2.5/15 6.25/15
51 Lê Khắc Chí Dũng 2.5/15 5.0/15
52 Ngô Trúc Anh 2.5/15 5.5/15
53 Nguyễn Khánh Linh 2.5/15 3.0/15
54 Nguyễn Anh Minh 2.5/15 2.0/15
55 Nguyễn Yến Chi 2.5/15 4.5/15
56 Lê Hải Yến 2.5/15 3.25/15
57 Lê Quang Minh 2.5/15 2.75/15
58 Hoàng Thu Trang 2.0/15 4.25/15
59 Đào Bình Minh 2.0/15 5.4/15
60 Nguyễn Phan Như Quỳnh 2.0/15 4.75/15
61 Bùi Bảo Tâm 2.0/15 2.5/15
62 Dương Nguyễn Hạnh 2.0/15 3.75/15
63 Hứa Minh Tuấn 13.5/15 6.25/15
64 Nguyễn Phạm Ngọc Lâm 13.0/15 5.75/15
65 Trần Ngọc Trang 12.5/15 4.25/15
66 Nguyễn Hoàng Bảo Lan 12.0/15 4.5/15
67 Cao Hoàng Minh 11.0/15 4.75/15
68 Phạm Hà Chúc 11.0/15 3.0/15
69 Ngô Gia Bảo 11.0/15 4.75/15
70 Nguyễn Át 10.5/15 2.25/15
71 Lưu Hoàng Mai Anh 10.0/15 3.0/15
72 Âu Đức Minh 1.75/15 2.5/15
73 Nguyễn Thu Hiền 1.5/15 5.0/15
74 Nguyễn Minh Nhật 1.5/15 3.75/15
75 Tống Anh Duy 1.0/15 4.5/15
76 Đỗ Quốc An 1.0/15 3.0/15
77 Phùng Văn Khoa 1.0/15 4.75/15
78 Phan Đăng Cơ 1.0/15 2.25/15
79 Đàm Quang Trung 1.0/15 3.75/15
80 Nguyễn Ngọc Khánh 1.0/15 4.5/15
81 Nguyễn Khánh Huyền 1.0/15 3.75/15
82 Trần Lan Anh 0.5/15 5.5/15
83 Nguyễn Thùy Linh ( Trung Hòa ) 0.0/15 3.5/15
84 Lê Duy Bách 0.0/15 0.75/15
85 Cù Quang Minh 0.0/15 3.0/15
86 Hà Khánh Linh 0.0/15 4.25/15
87 Nguyễn Vũ Khánh Nguyên 0.0/15 3.9/15
88 Nguyễn Trọng Huy 0.0/15 3.25/15
89 Bùi Ngọc Thảo Linh 0.0/15 2.0/15
90 Nguyễn Ngọc Nhật Anh 0.0/15 4.25/15
91 Thái Lê Minh 0.0/15 2.0/15
92 Nguyễn Tâm Anh 0.0/15 5.0/15
93 Bùi Nhật Mai 0.0/15 2.5/15
94 Dương Anh Kiệt 0.0/15 2.0/15
95 Ngô Anh Thư 0.0/15 2.5/15
96 Hoàng Ngọc Anh 0.0.15 4.25/15
97 Đoàn Quốc Huy 0.0/15 4.75/15
98 Nguyễn Quang Minh 0.0/15 0.5/15
99 Đinh Ngọc Hà không thi 3.75/15
100 Đỗ Mạnh Tuấn không thi 4.15/25
101 Nguyễn Bảo Trâm không thi 5.0/15
102 Nguyễn Việt Anh không thi 3.5/15
103 Nguyễn Đặng Huệ Quyên không thi 5.25/15
104 Nguyễn Nhật Minh ( Thịnh Quang ) không thi 3.75/15
105 Phạm Anh Phương không thi 5.0/15
106 Mai Diệu Huyền không thi 5.75/15
107 Ngô Quế Nhi không thi 3.75/15
108 Lê Anh Kiệt không thi 2.25/15
109 Nguyễn Quang Huy không thi 4.5/15
110 Nguyễn Ánh Dương không thi 3.0/15
111 Nguyễn Hiền Anh không thi 3.0/15
112 Phan Đức Mạnh không thi 5.5/15
113 Nguyễn Xuân An Phúc không thi 6.0/15
114 Lê Gia Linh không thi 4.75/15
115 Trịnh Vũ Hà Vy không thi 2.5/15
116 Nguyễn Hà Duy không thi 6.25/15
117 Hoàng Gia Linh không thi 3.5/15
118 Lê Trần Lê Na không thi 5.25/15
119 Đặng Minh Trung không thi 7.25/15
120 Nguyễn Vũ Hà Vy không thi 2.5/15
121 Phạm Song Tùng không thi 2.75/15
122 Phạm Đức Khôi không thi 5.25/15
123 Lê Phạm Khánh Linh không thi 7.5/15
124 Đỗ Lê Duy không thi 3.0/15
125 Phạm Vũ Anh Thư không thi 5.0/15
126 Vũ Chúc Linh không thi 4.25/15
127 Đinh Gia Bảo không thi 1.5/15
128 Trịnh Hải Yến không thi 3.5/15
129 Quản Dương Phan Anh không thi 7.25/15
130 Trần Anh Đức không thi 4.25/15
131 Phạm Linh Chi không thi 5.0/15
132 Lương Thành Chương không thi 5.25/15
133 Bùi Trọng Bảo Khánh không thi 2.75/15
134 Nguyễn Thu Trang không thi 1.75/15
135 Trương Yến Nhi không thi 2.5/15
136 Vương Khánh Linh không thi 1.5/15
137 Nguyễn Đức Minh không thi 1.5/15
138 Phạm Đức Khải ( Nguyễn Siêu ) không thi 5.25/15

Trung tâm sẽ trực tiếp gọi điện thông báo lịch học cho Phụ huynh theo sđt PH đã đăng ký

Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ đến TT

 theo SĐT: 0936.738.986 hoặc 0936.255.085 trong giờ hành chính. 

Comments  

 
#1 Sylvia 2017-11-03 16:11
I think your blog needs some fresh articles.
Writing manually takes a lot of time, but there is tool
for this boring task, search for; Boorfe's tips unlimited content

my homepage ... Dillon04: https://Gita03.jimdo.com
 

Add comment

Security code
Refresh

Chia sẻ về khóa học
Luyện viết văn Miêu tả

Qua khóa học này, con đã tiến bộ, không ngồi "cắn bút suy nghĩ" nữa. Những hình ảnh của con đã sinh động, không còn cộc lốc như trước kia. Cô Phương đã biến môn văn của con từ đáng ghét trở thành yêu thích. Cảm ơn cô đã thay đổi cuộc sống của con, cho con biết rằng văn học là một môn học thú vị, bổ ích, cần thiết trong cuộc sống

Học sinh của cô
Ngọc
Hán Minh Ngọc!

Sau khóa học Viết văn Miêu tả, con thấy con trưởng thành và viết tiến bộ nhiều. Con ấn tượng với em Bách - em út vì em rất nhí nhố ,đôi lúc cũng thấy dễ thương. Anh Kì Nam- Anh cả của lớp ra dáng chững chạc , nhắc nhở các em. Mai sau con sẽ không thể quên được các người bạn nhí nhảnh của lớp.

Học sinh của cô:
Phạm Đình Cường!

Qua khóa học viết văn miêu tả, tôi thấy tôi đã viết tốt hơn nhiều. Khi chưa học tôi viết văn kém nhất lớp nhưng qua khóa học tôi đã vượt lên đứng nhất lớp , tự tin hơn rất nhiều. Tôi rất biết ơn cô và các bạn đã giúp tôi. Dù tôi có đi đâu xa tôi vẫn nhớ đến cô và các bạn. Tôi rất mong cô và các bạn một năm mới hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Học sinh của cô:
Nguyễn Nhật Linh!

Qua các ngày học này,con đã rất tiến bộ. Văn của con đã trở nên hay và dài hơn, không còn lủng củng nữa. Có một kí ức mà con không thể quên . Hôm đó cô đến hơi muộn một chút, các bạn nam tắt đèn đi chơi trò" Ma",con rất sợ nhưng cũng thấy rất vui. Trong khóa học con chơi thân nhất với bạn Quyên.Bạn Quyên rất hiền lành chả bao giờ nói to với ai, chữ bạn còn rất đẹp nữa. Cám ơn cô và các bạn đã giúp con suốt hành trình học qua.

Học sinh của cô:
Trịnh Yến Nhi

  Khoá học đã đem lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Nhất là lần em Bách nhí nhố “đau khổ” vì bị trừ nhiều điểm quá, nhưng may cuối cùng cũng gỡ được. Khoá học cũng đã giúp tôi làm văn nhanh hơn, ý tưởng và từ vựng đã được mở rộng.

- Anh cả Phan Kì Nam -

- Qua các buổi học ở đây, tôi đã tiến bộ hơn nhiều, viết văn không còn lủng củng nữa. Các bạn trong lớp nghĩ ra rất nhiều ý tưởng hay, giúp tôi học được nhiều điều. Tôi và bạn Nhi đã gắn bó với nhau trong suốt khoá học và hy vọng sẽ mãi mãi sau này…

- Nguyễn Hạnh Quyên -

Học ở đây con thấy con viết văn nhanh hơn. Học ở đây con cảm thấy rất vui và em Bách là người khiến con ấn tượng sâu sắc. Con rất yêu lớp học này.

- Âu Đức Minh -

  Trong 17 buổi của khóa học viết Văn miêu tả, con đã học được rất nhiều bài học bổ ích, khả năng viết văn của con đã tiến bộ hơn rất nhiều là nhờ sự dạy dỗ của cô. Trong suốt 4 tháng học, con đã có thêm được nhiều người bạn mới, nhiều kỷ niệm đẹp. Con rất cảm ơn cô và các bạn trong lớp TT6.

- Trần Linh Nhi - Lớp TT6 -

  Sau khi mẹ đăng ký cho con học lớp của cô, buổi đầu thì con cảm thất rất e dè và dẫ cảm thấy cự kỳ sơ khi cô giải thích từ “ Xanh lét “ và khi ấy thì cô đã xoa dịu nỗi sợ của con. Sau khi học khóa này con đã tiến bộ, không phải hỏi mẹ khi cô giao bài viết văn trên lớp. Nhờ khóa học, con đã đoạt giải nhất khối môn Tiếng Việt ở trường, con cảm ơn cô. Những kiến thức bổ ích cô cho con con sẽ áp dụng trong những bài học của con. Con cảm ơn cô rất nhiều!!! “ Vì cô kể chuyện ma để giải thích hehe! Đứa nào sợ ma thì đừng có nghe “

- Nguyễn Thảo Vy _ Lớp TT6 -

  Con tên là Minh Đức, học lớp Văn Miêu tả. Qua khóa học này, con đã tiến bộ rất nhiều về viết văn. Người bạn thân nhất của con là bạn Hoàng Minh. Đây là buổi học cuối cùng khiến con rất buồn khi phải xa các bạn. Con cảm ơn cô Phương - người đã giúp đỡ và dạy dỗ con rất nhiều trong viết văn.

- Minh Đức -

Sau khi mẹ đăng ký cho con học hết khóa học này, con đã học được rất nhiều bài học bổ ích về văn tả cảnh, tả người và tả con vật. Con rất buồn khi phải xa cô Phương, bạn bè và trung tâm này nhưng con cũng rất vui vì đã có rất nhiều kỷ niệm với cô và bạn bè và cũng có rất nhiều bài học hay.

-   Phạm Linh Ngọc -

Sau những buổi học ở lớp, con đã học được rất nhiều điều. Con đã viết được văn hay hơn con nghĩ, có rất nhiều vốn từ và đặc biệt, chỉ sau 4 tháng tưởng dài mà rất ngắn, con đã quen được rất nhiều bạn. Con hi vọng sau này, khi gặp lại con vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm đấy.

-   Hoàng Phan Ngọc Anh _ TT6 -

Con cảm ơn cô Phương vì dạy con những điều hay ý đẹp. Sau khi học cô mẹ con nói con đã cải thiện về văn Miêu tả rất nhiều. Sau 17 buổi học mà cô đã dạy căn kẽ từng ly từng tý cho con, con sẽ nhớ mãi tiếng giảng bài ấm áp của cô, nhớ mãi những nụ cười khi lớp mình có người đạt thành tích.

- Không có tên -

Con được học những bài viết văn tả người, tả cảnh hay tả con vật, cô đã cho bọn con cách viết mở bài thế nào cho hay, cách viết thân bài và kết bài thế nào cho được nhiều điểm. Con cảm ơn cô Phương rất nhiều.

- Nguyễn Thị Ngọc Minh -

Sau 4 tháng theo học ở đây, em nhận ra rằng “ Ồ, mình có khả năng viết văn đấy”. Con rất buồn khi phải xa cô giáo, xa những câu chuyện cô kể, xa các bạn. Nhưng em cũng rất vui khi chính lớp văn này đã giúp em xếp thứ nhất trong môn tập làm văn. Em sẽ không quên những kỉ niệm ở đây.

- Nguyễn Thị Xuân Mai -

  

Giúp con học tốt
Văn miêu tả

Phần mềm Full Look

Phần mềm Full Look

Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Xem tại đây

Khóa học Luyện viết văn Miêu tả và Phát triển ngôn ngữ là chương trình đã được bảo hộ bởi Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam theo quyết định số 220257 cấp ngày 24/2/2014. Mọi vi phạm bản quyền chương trình này đều được xử lý theo pháp luật

Công ty CP Giáo dục Next Nobels

Ðịa chỉ số 6, ngõ 115 ,Nguyễn Khang , Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:0936.738.986;Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp chí văn học & tuổi trẻ: vanhocvatuoitre.com.vn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: hn-ams.edu.vn